Bri-Fin Import Sports

Produkter > Kona > - Frågor och Svar
Frågor och Svar, www.konaFinland.com

Frågor och svar

Varför byta ut den gamla stugbrädan just nu?
Hur ser ett modern segel ut när det är riggat?
Varför är KONA brädets form så speciell?
Hur ter sig KONA jämfört med andra brädor som också passar nybörjare?
Våtdräkt?
Vilka trick och manövrar passar passar på en KONA bräda?

Varför byta ut den gamla stugbrädan just nu?
Riggen är ojämförligt mycket bättre än riggarna från 80-talet. Den är lättare, har en mycket kortare bom (2 meter istället för 2.7 meter). Seglet är en avancerad vinge snarare än en tygsäck. Seglet tål också mycket vind utan att bli svårhanterligt.

KONA brädan har en mjuk yta some är synnerligen vänlig för knän och fötter.

Men kom ihåg att seglet är gjort i monofilm snarare än i dacrontyg. Det betyder att det inte är lika hållbart, och måste behandlas med viss varsamhet.

Hur ser ett modern segel ut när det är korrekt riggat?
 Sätt i masten och dra i nedhalet så seglet spänns upp. Moderna vindsurfingsegel kräver stora krafter för att skapa en stabil och dynamisk vingprofil. För att kunna spänna nedhalet tillräckligt så MÅSTE du trä det flera gånger mellan seglet och mastfoten.
Sedan sätter du dig på marken, sätter foten mot mastfoten, och börjar dra i nedhalet. Du kommer att se hur seglet spänns och segelytan blir hård. Men för att få en bra grundtrim så måste du dra annu mera, så att segelmaterialet mellan de två översta lattorna blir löst (på engelska kallas detta "loose leach"). På olika segel skall detta lösa område vara olika stort, men principen är gemensam för all segel.


Varför är KONA brädans form så speciell?
En modern och effektiv planande Freeride bräda behöver en rätt stor fena. I de flesta fall är fenan mellan 45 och 50 cm lång. För att brädan skall gå att kontrollera med den stora fenan måste bredden vid den bakre foten vara ungefär densamma som fenans längd. Men och andra sidan så inverkar både längd och en smal akter positivt på prestandan i lätta vindar och låg fart (icke-planing). För att kunna kombinera dessa två motstridiga krav så har fenen på KONA brädan flyttats framåt nästan en halv meter.
Men om fenan flyttas framåt så blir den våta ytan stor, och friktionen mot vattnet likaså. Och en så lång akter skulle inverka mycket negativt på svängegenskaperna i hög fart. Lösningen på detta omöjliga problem är att skapa ett steg i aktern, bakom fenan. På så sätt kan brädan fungera som en lång och effektiv bräda i låg fart, och some en kort, snabb och svängvillig bräda i hög fart.


Hur ter sig KONA jämfört med andra brädor som också passar nybörjare?

Korta och breda kompromissbrädor för nybörjare är egentligen lämpliga endast för de första timmarna på ett windsurfingbräde. KONA hör inte alls till denna grupp då brädan är både lång och rätt smal. Men KONA hör heller inte till gruppen "nybörjarens kölbräde" (även om den fungerar alldeles utmärkt in den rollen). KONA är på många sätt mycket närmare en rätt sortig "olympisk vindurfingbräda", men i en användarvänlig form.
De korta och breda nybörjarbrädorna, klart kortare än 3 meter och upp mot 90 cm breda, hör inte hemma i någons garage. Men KONA är annorlunda. I lätt vind är KONA effektiv och lättdriven, utan den korta/breda brädans pråmliknande sätt att ta sig fram genom vattnet. I starkare vindar påminner KONA mycket om en 140 liters Freeride bräda (även om den naturligtvis är tyngre). Steget i aktern, some förkortar brädet i planingsfart, är en genuint revolutionerande ide. Den speciella aktern gör att brädan växer med surfaren från de första staplande nybörjarstegen till avancerad vindsurfing i starka vindar.

Nästa sida

Upp på sidan